Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
FINASSET 3.3.0.0

Uitstel voor btw-plichtigen - zomervakantie 2015

Publié le 23 juni 2015

Terug Op voorstel van de Minister van Financiën zal de FOD Financiën tijdens de zomervakantie 2015 faciliteiten verlenen aan de btw-belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om een versoepeling van de termijnen voor het indienen van hun aangiften, evenals voor het indienen van hun intracommunautaire opgaven. Deze faciliteiten zijn niet van toepassing voor het indienen van de aangiften en de betalingen in het kader van 'Mini One Stop Shop' (MOSS). De Europese reglementering laat dit niet toe.

Minister van Financiën Van Overtveldt: 'Met deze versoepeling willen we de btw-belastingplichtigen wat meer marge en ademruimte geven voor de administratieve afhandeling van de aangiften.'

AANGIFTE
U kunt uw aangiften indienen tot de volgende data:

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juni 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)

Kwartaalaangiften voor de verrichtingen van het tweede kwartaal 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)

Maandaangiften voor de verrichtingen van de maand juli 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 september 2015 (in plaats van 20 augustus 2015)


OPGAVEN
U kunt uw opgaven indienen tot de volgende data:

Kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen voor het tweede kwartaal 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juni 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 augustus 2015 (in plaats van 20 juli 2015)

Maandopgave van de intracommunautaire handelingen voor de maand juli 2015
Datum voor indiening
Ten laatste op 10 september 2015 (in plaats van 20 augustus 2015)


BETALINGEN
De verschuldigde btw of het voorschot moet u wel nog op de normale vervaldagen betalen, namelijk ten laatste op 20 juli 2015 voor de btw en 20 augustus 2015 voor het voorschot.
Als u op één van die vervaldagen nog niet het volledige verschuldigde bedrag betaalde, zullen wij uw rekening-courant met interesten debiteren. Deze interesten berekenen we overeenkomstig de bepalingen van het btw-wetboek (artikel 91 §1): 0,8 % per maand vertraging op basis van het verschuldigde bedrag (één begonnen maand geldt als volledige maand).
Wij annuleren die interesten echter als de belasting die u moet betalen op basis van uw btw-aangifte (vak 71) niet hoger is dan 125.000 euro.
Als u zich in deze situatie bevindt moet u geen stappen ondernemen. Wij zorgen dan voor de annulering van de interesten.
U kunt daarover meer informatie krijgen bij uw btw-controlekantoor.

BRON : FOD FINANCIEN 

Agenda

2024

Juni

MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON

27

28

29

30

31

1

  2

   3

    4

     5

      6

       7

        8

         9

          10

           11

            12

             13

              14

               15

                16

                 17

                  18

                   19

                    20

                     21

                      22

                       23

                        24

                         25

                          26

                           27

                            28

                             29

                              30

                               Voir la suite

                               Forum

                               Voir la suite