Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
Winbooks 2018 NL

Controleactie bezoldigingen van bedrijfsleiders

1 november 2013

Uit controles door de FOD FinanciŽn blijkt dat sommige ondernemingen geen bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. De betrokken ondernemingen krijgen tot het einde van 2013 de tijd om hun situatie te regulariseren en de ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. Vanaf het eerste trimester van 2014 zal de administratie een controleactie starten voor niet gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen.

Hieronder vindt u een herinnering van de wettelijke regels.

Natuurlijke personen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen
Voor bezoldigingen die een onderneming uitbetaalt aan een bedrijfsleider moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand van uitbetaling of toekenning.
Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de onderneming niet van die verplichting.
Die bezoldigingen moeten bovendien op een fiche 281.20 vermeld worden voor het jaar waarin de uitbetaling of toekenning gebeurde.
Die fiche moet via Belcotax on web ingediend worden voor 1 maart van het jaar na het jaar van de toekenning of uitbetaling.
De sommen die de algemene vergadering bij de verdeling van de winst aan bedrijfsleiders toekent, worden beschouwd als betaald of toegekend op de datum waarop de bedrijfsleider effectief over het geld kan beschikken.
Voor die sommen moet de bedrijfsvoorheffing gestort worden binnen de 15 dagen na het einde van de maand waarin die ter beschikking stelling plaatsvindt.
Er moet ook een fiche 281.20 opgemaakt worden voor het jaar waarin de ter beschikking stelling gebeurt, en dus niet voor het boekjaar waarop het resultaat betrekking heeft.

Rechtspersonen die de functie van bedrijfsleider uitoefenen
Vaak worden vergoedingen betaald aan Belgische rechtspersonen of niet-inwoners met een gelijkaardig rechtsvorm die de functie van bedrijfsleider uitoefenen in een onderneming ten onrechte vermeld op een fiche 281.20.
Die fiche is echter alleen bedoeld voor fysieke personen.
Voor vergoedingen toegekend aan Belgische rechtspersonen die een functie als bedrijfsleider uitoefenen moet de onderneming, bij gebrek aan een factuur, een fiche 281.50 opmaken.
In dat geval moet geen bedrijfsvoorheffing gestort worden.
Voor vergoedingen toegekend aan niet-inwoners (buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen zonder rechtspersoonlijkheid met een rechtsvorm gelijkaardig aan het Belgisch recht) die een functie als bedrijfsleider uitoefenen in een Belgische vennootschap moet de onderneming een fiche 281.30 opmaken.
Voor die inkomsten moet wel bedrijfsvoorheffing gestort worden.

Agenda

2018

Oktober

MAA DIN WOE DON VRI ZAT ZON

1

  2

   3

    4

     5

     • Voorschot RSZ

     6

      7

       8

        9

         10

         • Voorafbetalingen

         11

          12

           13

            14

             15

             • Staat 274 (bedrijfsvoorheffing)
             • Bedrijfsvoorheffing

             16

              17

               18

                19

                • Intrastat

                20

                 21

                  22

                  • BTW aangifte
                  • Maandelijkse opgave van de intracommunautaire handelingen
                  • Te betalen BTW

                  23

                   24

                    25

                     26

                      27

                       28

                        29

                         30

                          31

                          • RSZ-aangifte
                          • TrimestriŽle saldo RSZ

                          1

                          2

                          3

                          4

                          Forum